Tuesday, September 21, 2010

JELAJAH DARIPADA PERSPEKTIF DATO' ABDUL LATIFF MIRASA

 PENGERUSI INDUK JELAJAH

Antara kerangka utama yang diberi perhatian oleh beliau dinukilkan seperti di bawah :

1.    menjelaskan kepada peserta dan masyarakat kawasan-kawasan yang dijelajahi tentang konsep 1 Malaysia. Peringkat awal , pihak penganjur menumpukan perhatian terhadap nilai pemahaman masyarakat terhadap konsep 1 Malaysia itu sendiri.
2.     membentuk nilai ukhuwah yang kuat bagi menggelakkan unsur-unsur ekstrim dalam setiap isu yang timbul atau berbangkit
3.     memberi makluman bahawa komitmen agensi kerajaan Persekutuan yang begitu komited membantu rakyat di Pulau Pinang.
4.     merapatkan hubungan penganjur dengan agensi kerajaan yang lain dan pertubuhan bukan kerajaan.
5.     menyuburkan semangat kesukarelawan dikalangan peserta
6.     menyuburkan semangat “bersama” rakyat

Beliau berharap, entiti 1 Malaysia dapat difahami dalam skop yang benar-benar jelas, tepat dan tetap di hati naluri rakyat.JELAJAH akan terus memasuki keseluruh kawasan kampung, desa, pekan dan bandar dalam menjuari semangat istiqamah perjuangan demi Alif, Ba dan Ta.

No comments:

Post a Comment